Công lý Cống Rọc

Babui

babui_042013_2

 

Tranh Babui: Công lý Cống Rọc. © 2013 DCVOnline

Tranh Babui: Công lý Cống Rọc. © 2013 DCVOnline