Disqus – Hệ thống góp ý kiến tại DCVOnline

DCVOnline

disqus-logoDCVOnline với hình thức mới đã bắt đầu từ 26 tháng 3, 2013. Trong tuần đầu tiên, sinh hoạt trên diễn đàn DCVOnline có một số trở ngại kỹ thuật, không thuận lợi cho bạn đọc góp ý, trao đổi. Vấn đề này đã được giải quyết bằng một hệ thống góp ý kiến [comment platform/system] khác kể từ ngày 1 tháng 4, 2013.

Hệ thống góp ý kiến này là Disqus. Với Disqus, bạn đọc DCVOnline có thể góp ý kiến bằng nhiều loại căn cước [ID] khác nhau.

Một, căn cước Disqus; hai, căn cước đã dùng ở Facebook; ba, căn cước Twitter; bốn, căn cước Google.

Khi đã ghi danh và xác định email với Disqus, ngoài diễn đàn DCVOnline, bạn đọc có thể dùng căn cước / trương mục này để góp ý ở tất cả những trang web khác cũng dùng Disqus. Điển hình là các trang web của các tờ báo hay các đài truyền hình, truyền thanh: The Nattional Post (Canada),  Fox News, CNNNPR, ObserverLA Weekly, The Washington Times, Brookings Institution (USA), World Economic Forum, The Telegraph (UK), v.v.

Youtube (English) hướng dẫn cách dùng Disqus

Sau đây là một vài điểm bạn đọc dùng căn cước Disqus cần lưu ý:

a. DCVOnline không kiểm duyệt trước khi ý kiến hiển thị trên diễn đàn. Sau khi hiển thị, nếu vi phạm điều lệ sinh hoạt, ý kiến có thể được hiệu đính hay loại khỏi diễn đàn.

b. Ý kiến của những bạn đọc đã ghi danh với Disqus nhưng không xác đinh email với Disqus (vì nhiều lý do khác nhau, kể cả dùng email giả) sẽ không hiển thị ở diễn đàn. Nghĩa là bạn đọc cần xác định email với Disqus nếu muốn góp ý  bằng căn cước Disqus. Ban điều hợp diễn đàn đã nhiều lần nhắc chung [trên diễn đàn] cũng như rất nhiều lần nhắc riêng [bằng email] với những bạn đọc thuộc trường hợp này nhưng kết quả không khả quan.

c. Điều lệ sinh hoạt tại diễn đàn DCVOnline và hệ thống Disqus không khuyến khích bạn đọc viết đường dẫn [links] trong phần góp ý. Một cách để đưa đường dẫn là thay đổi hình thức của URL; thí dụ, thay dcvonline.net bằng dcvonline,net [dấu “,” thay dấu “.”].

d. Bằng hệ thống góp ý kiến Disqus, bạn đọc còn có thể góp ý như “khách” [guest] qua đường, không cần ghi danh hay có trương mục.

e. Với Disqus, bạn đọc không bị giới hạn số chữ trong phần góp ý.

Như đã trình bầy ở trên, Disqus, một hệ thống để bạn đọc góp ý kiến trên những trang web, hiện đang được dùng ở nhiều nơi trên thế giới.

Hệ thống góp ý Disqus là sản phầm của một công ty nhỏ thành hình từ năm 2007, có trụ sở chính ở San Francisco, Hoa Kỳ. Sáng lập viên của Disqus là Daniel Ha, hiện là CEO, và Jason Yan nay là CTO, hai người bạn học từ thuở nhỏ. Cả hai đều dưới 30 tuổi làm việc với khoảng 30 chuyên viên công nghệ thông tin khác (2012).

Theo Daniel Ha, số lần sử dụng Disqus là 500 triệu mỗi tháng, ở 750 ngàn trang web, và blog đang dùng hệ thống góp ý kiến này. Disqus hiện có 50 triệu người khắp nơi ghi danh sử dụng.

Ngày 13 tháng 5, 2013, Disqus công bố kết quả mới.

Phát triên của mạng DISQUS.

Phát triển của mạng DISQUS.

  • 7 billion monthly pageviews
  • 100 million user profiles
  • 2.5 million site installs
  • 1 million WordPress plug-in downloads

Hy vọng bạn đọc phần nào hiểu thêm về cách dùng hệ thống góp ý kiến Disqus và lựa chọn của DCVOnline. Bạn đọc có thể gởi thắc mắc, nếu có, về ban biên tập và điều hợp diễn đàn tại đây, hay bằng email.

Dallas, May 3, 2013

Ban điều hợp diễn đàn

© 2013 DCVOnline

en.pdf24.org    Send article as PDF