One comment on “Quyền con người ở Việt Nam
 1. Võ Bình says:

  Đòi quyền làm chó thì có ngay
  Đòi quyền làm người thì bị tó lẹ vô đồn “côn an”
  Đồn “côn an”, nơi khám l.n phụ nử, chổ bóp dí quí ông
  Đồn “côn an”, vô dể khó về, lúc vô còn sống, khi về thành ma!

  Võ Bình