Sự tích Trẻ trâu của Đảng

DCVOnline

Truyện rất ngắn

Trâu đánh Mỹ

Trâu cucng đánh Mỹ. Truyện lịch sử của Đảng – Tập Đọc lớp 2.

Thực ra bài thơ lục bát có tám câu nhưng chỉ được trích hai câu đầu vào sách làm bài tập đọc và trắc nghiệm đồng thời nhồi sọ trẻ em.

“Nực cười trâu biết xung phong
Đuổi quân giặc Mỹ, góp công diệt thù
Chuyện này kể ở chiến khu
Dân nghe Đảng chém(1) cầm cu chạy dài
Nghe qua thì rất là hài
Vỗ tay tán thưởng thiên tài Đảng ta
Cũng chui từ lỗ [bíp](2) ra
Nhưng mà chém gió vượt xa dân thường”

Sự tích trẻ trâu có thể xếp cùng loại truyện lịch sử (của Đảng) như truyện anh hùng Lê Văn Tám

© 2013 DCVOnline


(1) Chém gió: Nhóm chữ này được dùng để miêu tả hành động vừa phát biểu vừa vung bàn tay về một phía (thường là vung tay lên, xuống) mỗi khi muốn nhấn mạnh, bày tỏ cảm xúc, thể hiện quyết tâmhay phản bác một điều gì đó, trông như đang dùng tay chém vào gió nên gọi là chém gió. Đồng nghĩa với “bốc phét”, “tán phét”.
a. Nói những chuyện phiếm cho vui, thường có xu hướng bịa đặt thêm một phần hay phóng đại, nói quá lên một chút.
b. Nói một cách hùng hồn và thường không kiểm soát được nội dung mình đang nói, dẫn đến nói sang những điều mình không rành, không hiểu rõ hoặc biết rất ít nhưng vẫn tỏ vẻ mình rành và hiểu rõ về vấn đề đó.

(2) [bíp] là một chữ “bị” ban biên tập hiệu đính; thực ra nguyên bản là nột chữ vần bằng, đúng với luật thơ lục bát.

www.pdf24.org    Send article as PDF