2 comments on “Ánh sáng và bóng tối Ba Đình
  1. Tonydo says:

    Có chiến hữu nào hiểu bức tranh này muốn nói gì,làm ơn cho biết. Thank you before.Tony.

  2. Ông Trùm says:

    Ba Đình, Ba Ri hay Ba…Ma cũng đều như nhau cả, không 258 thì cũng prism, chế độ nào cũng đầy đủ thơm lẫn thối, cũng đều được gọi là luật pháp cả thôi.