Dân Sài Gòn biểu tình chống TC xâm lăng, chống VC cướp đất

babuiProtest rally in Saigon on 24 06 2014Hung Nguyen