Quốc hội bù nhìn bỏ phiếu tín nhiệm

Babui

babui_161162014

 

Quốc hội bù nhìn bỏ phiếu tín nhiệm. Tranh Babui.
Quốc hội bù nhìn bỏ phiếu tín nhiệm. Tranh Babui.
Please follow and like us: