Philippines nộp 3.000 trang phản bác luận cứ của Trung Quốc

Paterno Esmaquel II | DCVOnline lược dịch

china_PhilPhilippines nói phản biện bổ túc của họ có “những trả lời cụ thể” cho những câu hỏi của hội đồng trọng tài dựa trên các tuyên bố của Trung Quốc.

Một tấm ảnh do Rappler lấy được cho thấy tình trạng hoạt động xây dựng ở Đá Gạc Ma [Keenan (Chigua) Reef] ở Biển Tây Philippines (Biển Đông) - 12 tháng 12 năm 2014.
Một tấm ảnh do Rappler lấy được cho thấy tình trạng hoạt động xây dựng ở Đá Gạc Ma [Keenan (Chigua) Reef] ở Biển Tây Philippines (Biển Đông) – 12 tháng 12 năm 2014.

MANILA, Philippines – Hôm thứ Ba, ngày 17 tháng Ba Philippines công bố rằng họ đã gởi đơn phản bác lại lại luận cứ của Trung Quốc trong một vụ án lịch sử về vùng Biển Tây Philippines (Biển Đông).

Philippines vào ngày Thứ 2 Tháng Ba 16, trình kháng nghị bổ sung tới hội đồng trọng tài thụ lý các vụ án lịch sử tại Tòa án Trọng tài Thường trực.

Trong một cuộc họp báo hôm thứ Ba, Phát ngôn viên Charles Jose của Bộ Ngoại giao Philippines (DFA) cho biết hồ sơ phản biện gồm 3.000 trang và có đủ “những trả lời chi tiết” cho các câu hỏi của tòa án dựa trên các tuyên bố của Trung Quốc. Người phát ngôn của DFA nói:

“Philippines tin rằng trả lời của mình với những câu hỏi của tòa án đã chứng minh rằng hội đồng trọng tài có thẩm quyền thụ lý, và những tuyên bố của Philippines, đặc biệt là tuyên bố liên quan đến đường 9 đoạn, đều có cơ sở dựa trên thực tế và pháp luật.”

Hồ sơ bổ túc là hành động để Philippines phản đối việc Trung Quốc đang xây dựng các đảo nhân tạo ở phía Nam Biển Đông.

Ông Charles Jose cho biết Philippines “đã không đi vào chi tiết của chủ đề này,” và “không thể nói chúng tôi đã giải quyết đến mức độ nào về vấn đề đó.” Ông nói rằng việc xây dựng của Trung Quốc trong vùng biển tranh chấp “là một sự việc xẩy ra rất gần đây.”

Tòa án trọng tài yêu cầu Philippines trình hồ sơ bổ sung sau khi Trung Quốc công bố luận văn quan điểm của họ về vụ kiện vào tháng 12 năm 2014.

Bằng luận văn đó, Trung Quốc nhằm trả lời hồ sơ 4.000 trang của Philippines đã nộp khi đệ đơn kiện Trung Quốc vào tháng ba năm 2014. Trung Quốc công bố luận văn này một tuần trước thời hạn để trả lời cho đơn kiện của Philippines.

Trung Quốc từ chối gửi lại kháng nghị.

Luận văn công bố quan điểm là một phần của chiến lược pháp lý của Trung Quốc – để phủ nhận các thủ tục tố tụng trọng tài nhưng dùng phương tiện truyền thông để tranh luận với Philippines.

Không ‘có định kiến’

Trong cuộc họp báo hôm thứ Ba, Người phát ngôn của DFA giải thích rằng câu hỏi của tòa án “liên quan đến các vấn thuộc về thẩm quyền của tòa án và giá trị của hồ sơ tố tụng của Philippines”.

Trung Quốc lập luận rằng các tòa án, trước nhất, không có thẩm quyền trong vụ tranh chấp này.

Trong hồ sơ nộp vào tháng Ba năm 2014, Philippines đã đề cập đến cả hai, về thẩm quyền của tòa trọng tài và về giá trị của vụ kiện. Trong các vụ kiện khác người ta thường “chia hai” có nghĩa là họ giải quyết thẩm quyền của tòa án và giá trị của vụ kiện riêng biệt với nhau. Bộ trưởng Tư Pháp Philippines Francis Jardeleza giải thích

“Nếu có lý lẽ mạnh, người ta không nói về thẩm quyền mà đi thẳng vào vụ kiện.”

Ông Charles Jose cho biết vào thứ ba là Philippines “gửi đên hội dồng trọng tài những trả lời chi tiết và đày đủ thông tin bổ túc” về cả hai mặt thẩm quyền của tòa và giá trị của vụ kiện.

Việc đệ trình hồ sơ gồm 12 Tập, dầy 3.000 trang gồm những điều sau đây:

Tập 1 – 200 trang của văn bản biện luận

Tập 2 – 200 trang bản đồ gồm những thông tin chi tiết về 49 hòn đảo, đá ngầm, và các điểm đặc trưng khác khác ở Biển Đông

Ông Jose nói thêm, “Chuẩn bị đệ trình một hồ sơ phức tạp trong thời gian ngắn như vậy đòi hỏi một nỗ lực đáng kể và sự phối hợp giữa các cơ quan liên đới.”

Ông nói thêm, “Philippines đánh giá cao sự chú ý hiển nhiên và sự quan tâm của tòa án đến vụ kiện này, phản ảnh qua mục đích và những chi tiết ở các câu hỏi của tòa án. Tòa trọng tài đã ứng xử với tính chuyên nghiệp tối đa trước những khó khăn do Trung Quốc quyết định của không chịu ra tòa gây ra, để bảo đảm không bên nào bị ảnh hưởng vì quyết định đó của Trung Quốc.”

© 2015 DCVOnline
Nếu đăng lại, xin đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net”


Nguồn: Philippines submits 3,000-page rebuttal vs China. Paterno Esmaquel II, Rappler.com Mar 17, 2015.

Please follow and like us: