Dậy mà đi núi sông đang chờ

Babui

Dậy mà đi núi sông đang chờ. Tranh Babui.

 

 

Dậy mà đi núi sông đang chờ. Tranh Babui.
Dậy mà đi núi sông đang chờ. Tranh Babui.