Vũ khí của đảng giúp ngư dân chống tàu lạ

Babui

babui_15062015

 

Vũ khí của đảng giúp ngư dân chống tàu lạ. Tranh Babui.
Vũ khí của đảng giúp ngư dân chống tàu lạ. Tranh Babui.

1 Comment on “Vũ khí của đảng giúp ngư dân chống tàu lạ