Vũ khí của đảng giúp ngư dân chống tàu lạ

Babui

babui_15062015

 

Vũ khí của đảng giúp ngư dân chống tàu lạ. Tranh Babui.

Vũ khí của đảng giúp ngư dân chống tàu lạ. Tranh Babui.

One comment on “Vũ khí của đảng giúp ngư dân chống tàu lạ
  1. Hồn Nhiên says:

    Hay lắm:)