Đồng bằng sông Cửu Long đang hấp hối

Babui

babui_03092015

 

 

Đồng bằng sông Cửu Long đang hấp hối. Tranh Babui.
Đồng bằng sông Cửu Long đang hấp hối. Tranh Babui.