Bánh trung thu cao cấp dành riêng cho đảng

Babui

babui_25092015

 

Bánh trung thu cao cấp dành riêng cho đảng. babui.
Bánh trung thu cao cấp dành riêng cho đảng. Tranh Babui.