Phượng đầu gà đít vịt

Babui

babui_04102015

 

Phượng đầu gà đít vịt. Tranh Babui.

Phượng đầu gà đít vịt. Tranh Babui.

 

en.pdf24.org    Send article as PDF   
  • một ngư phủ

    Em đề nghị ông họa sĩ tài hoa cho thêm trái bóng tròn của cha con thằng Hen-rì Nguyễn dưới bụng “con gà Phượng” cho đủ bộ đồ nghề. hehehe