One comment on “Phượng đầu gà đít vịt
  1. một ngư phủ says:

    Em đề nghị ông họa sĩ tài hoa cho thêm trái bóng tròn của cha con thằng Hen-rì Nguyễn dưới bụng “con gà Phượng” cho đủ bộ đồ nghề. hehehe