TQBT – Tạp Chí Sáng Tạo

Tin sách

bia-motTạp Chí Sáng Tạo có tất cả 38 số chia làm hai giai đoạn: • Giai đoạn I (1956-1959): Sáng Tạo bộ cũ gồm 31 số • Giai đoạn II (1960-1961): Sáng Tạo bộ mới gồm 7 số sau 8 tháng đình bản.

Thư quán brn thảo. Số 60. NGuồn: TQBT

Thư quán Bản thảo. Số 60. Nguồn: TQBT

Sưu tập – Thư Ấn Quán

Ở miền Nam, tháng 10-1956, tạp chí Sáng Tạo ra đời tại Sài Gòn như một “chất nổ phá đổ cái cũ, tạo dựng cái mới” với những ngòi bút Mai Thảo, Thanh Tâm Tuyền, Doãn Quốc Sỹ, Nguyễn Sỹ Tế, Trần Thanh Hiệp, Duy Thanh, Ngọc Dũng, Thái Tuấn, Quách Thoại, Tô Thùy Yên, Cung Trầm Tưởng, Nguyên Sa, Dương Nghiễm Mậu, Nguyễn Ðức Sơn… Theo Mai Thảo thì: “Cái vấn đề lớn nhất của chúng ta bây giờ, là phải làm sao đoạn tuyệt được hoàn toàn với những ám ảnh và những tàn tích của quá khứ […] và thơ bây giờ là thơ tự do”.

Thư Quán Bản Thảo số đặc biệt Tạp Chí Sáng Tạo có kỳ vọng giúp đỡ bạn đọc muốn tìm hiểu Văn Học Miền Nam nói chung và Tạp Chí Sáng Tạo nói riêng những tài liệu cần thiết nhưng rất khó tìm về thơ, văn và về những cuộc thảo luận từng gây sóng gió. Đặc biệt với bài viết Cái Chết Của Một Tạp Chí, trong đó Trần Hoài Thư phân tích sự tàn lụi của Sáng Tạo dựa trên 3 luận cứ: • 1– Quá cao ngạo, tự phụ • 2 – Quay mặt với Nhân Văn – Giai Phẩm • 3 – Bị hai gọng kìm chính trị bức bách.

Về Thư Quán Bản Thảo & Thư Ấn Quán

Thư Quán Bản Thảo là một tạp chí văn học nghệ thuật, còn Thư Ấn Quán là cơ sở xuất bản. Ban chủ trương gồm bốn người: Trần Hoài Thư, Phạm Văn Nhàn, Trần Bang Thạch và Cao Vị Khanh. Với khoảng 230 trang, Thư Quán Bản Thảo dành 100 trang cho một chủ đề nào đó, như chủ đề Nguyễn Bắc Sơn (số 20), Tạp Chí Bách Khoa (số 48), Tạp Chí Văn (số 53), v v… Phần còn lại dành cho những bài vở mới sáng tác do thân hữu gởi về đóng góp. Thư Ấn Quán chủ yếu sưu tầm và in lại những tác phẩm của miền Nam trước 1975 để giữ gìn di sản văn chương dân tộc đã bị cộng sản hủy diệt.

Tạp Chí Sáng Tạo

Các tác phẩm liên quan đến tạp chí Sáng Tạo được lưu trữ trong Tủ Sách Di Sản Văn Chương Miền Nam (chỉ in theo yêu cầu): – Thơ từ Sáng Tạo (thơ của tất cả tác giả có mặt trên 36 số) – Tuyển truyện Sáng Tạo (chụp lại từ bản gốc) – Thảo luận Sáng Tạo (chụp lại từ bản gốc).

Thư Quán Bản Thảo Số 60 – Chuyên Đề Tạp Chí Sáng Tạo
Thư Ần Quán – 350 trang – Giá ủng hộ tùy ý
719 Coolidge Street, Plainfield, NJ 07062 – USA
Email: thuquanbanthao@yahoo.com – Đ.T. (908) 930-8743
Trang điện tử: https://tranhoaithux.wordpress.com/


Nguồn: Tin Sách Số 15 (Tháng Chín & Mười / 2015)