Hải tặc Tập Cận Bình hãy cút khỏi Việt Nam

Babui

Babui_03112015

 

Hải tặc Tập Cận Bình hãy cút khỏi  Việt Nam. Tranh Babui.
Hải tặc Tập Cận Bình hãy cút khỏi Việt Nam. Tranh Babui.