One comment on “Bầy con hoang Ba Đình được Tập thuần hóa
  1. Tai Tran says:

    Có phải là “Tề thiên” không?