Về đâu những con thuyền không thấy bến

Babui

babui_26072016

 

Về đâu những con thuyền không thấy bến. Tranh Babui.
Về đâu những con thuyền không thấy bến. Tranh Babui.