Olympic trao huy chương nhầm người

Babui

babui_10082016

 

Olympic trao huy chương nhầm người, Tranh Babui.
Olympic trao huy chương nhầm người, Tranh Babui.