Của thì ít mà ống kính thì nhiều

Babui

babui_22102016

 

Của thì ít mà ống kính thì nhiều. Tranh Babui.
Của thì ít mà ống kính thì nhiều. Tranh Babui.
Please follow and like us: