Từ lỗ chiếu môn của Kim Ngân đến đỉnh đầu ruồi của Trọng Lú

Babui

babui_10122016

 

. Tranh Babui.

Từ lỗ chiếu môn của Kim Ngân đến đỉnh đầu ruồi của Trọng Lú. Tranh Babui.