Đặc Khảo về Phan Thanh Giản (1796-1867)

Tập San Sử Địa | 1967

ptgMùa Thu năm ngoái, Tập San Sử Địa số 3 đặc khảo về Trương Định. Mùa Thu năm nay Sử Địa đặc khảo về Phan Thanh Giản.

Chánh sứ Phan Thanh Giản và Bồi sứ Nguỵ Khắc Đản trong Sứ đoàn Việt Nam sang Pháp năm 1863. Nguồn:  Flickr. (Chú thích tiếng Pháp ghi lầm Bồi sứ là Phod sứ Phạm Phú Thứ).

Chánh sứ Phan Thanh Giản và Bồi sứ Nguỵ Khắc Đản trong Sứ đoàn Việt Nam sang Pháp năm 1863. Nguồn: Flickr. (Chú thích tiếng Pháp ghi lầm Bồi sứ là Phó sứ Phạm Phú Thứ).

 


Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net”

 

www.pdf24.org    Send article as PDF