Cha Tập chúc tết cung hỉ phát tài đám con hoang Ba Đình

Babui

 

Cha Tập chúc tết cung hỉ phát tài đám con hoang Ba Đình. Tranh Babui.

PDF24    Send article as PDF