Xuất khẩu lao nô

Babui

 

Xuất khẩu lao nô. Tranh Babui.