Cái kết có hậu

Babui

 

Cái kết có hậu. Tranh Babui