Tháng tư đen, nhớ điệu ru bolero của Mẹ

Babui

 

Tháng tư đen, nhớ điệu ru bolero của Mẹ. Tranh Babui.

PDF24    Send article as PDF   
Posted in Babui