Nhắc nhở 30 tháng 4, ngày Vẹm vào vơ vét

Babui

 

Nhắc nhở 30 tháng 4, ngày Vẹm vào vơ vét. Tranh Babui.

PDF24    Send article as PDF   
Posted in Babui