Ngày đứa con hoang đàng trở về nhà

Babui

 

 

Ngày đứa con hoang đàng trở về nhà. Tranh Babui.