L.m. Đặng Hữu Nam sẽ không đơn độc

Babui

 

L.m Đặng Hữu Nam sẽ không đơn độc. Tranh Babui.