Việt Nam là bãi rác công nghê lạc hậu của Tầu

Babui

 

Việt Nam là bãi rác công nghê lạc hậu của Tầu. Tranh Babui.

 

PDF24    Send article as PDF   
Posted in Babui