Ngành Lập pháp XHCN ở Việt Nam

Babui

 

Ngành Lập pháp XHCN ở Việt Nam. Tranh Babui.