Đảng đã bán quê hương cho Tàu làm bãi rác sinh học

Babui

 

Đảng đã bán quê hương cho Tàu làm bãi rác sinh học. Tranh Babui.

 

PDF24    Send article as PDF