Cần huy động vàng và đô la trong dân để cứu đảng

Babui

 

Cần huy động vàng và đô la trong dân để cứu đảng. Tranh Babui.

en.pdf24.org    Send article as PDF