Cần huy động vàng và đô la trong dân để cứu đảng

Babui

 

Cần huy động vàng và đô la trong dân để cứu đảng. Tranh Babui.