Trịnh Xuân Thanh trên đường về đầu thú

Babui

Trịnh Xuân Thanh trên đường về đầu thú. Tranh Babui.