Chuyện dài nhiều tập về bầy chuột Ba Đình

Babui

 

Chuyện dài nhiều tập về bầy chuột Ba Đình. Tranh Babui.