Chiếc gậy ăn mày của Trọng Lú

Babui

 

Chiếc gậy ăn mày của Trọng Lú. Tranh Babui.