Bộ Trưởng Y Tế chuyên trị ung thư Nguyễn Thị … Kim Tiền

Babui

 

Bộ Trưởng Y Tế chuyên trị ung thư Nguyễn Thị … Kim Tiền. Tranh Babui.