Ngày Hồ bả chó “Treo đầu dê Mỹ bán thịt chó Bắc Kinh”

Babui

 

Ngày Hồ bả chó “Treo đầu dê Mỹ bán thịt chó Bắc Kinh”. Tranh Babui.