Ngày Hồ bả chó “Treo đầu dê Mỹ bán thịt chó Bắc Kinh”

Babui

 

Ngày Hồ bả chó “Treo đầu dê Mỹ bán thịt chó Bắc Kinh”. Tranh Babui.

PDF24    Send article as PDF