Châu Thị Thu Nga chạy chức

Babui

 

Châu Thị Thu Nga chạy chức. Tranh Babui.

One comment on “Châu Thị Thu Nga chạy chức
  1. Trần Thị Hải Ý says:

    Bị cáo là Châu Thị Thu Nga!