Châu Thị Thu Nga chạy chức

Babui

 

Châu Thị Thu Nga chạy chức. Tranh Babui.

PDF24    Send article as PDF   
  • Trần Thị Hải Ý

    Bị cáo là Châu Thị Thu Nga!