Chúc mừng năm mới 2018

Babui

Chúc mừng năm mới 2018. Tranh Babbui (2018).