Ván bài lật ngửa

Babui

Ván bài lật ngửa. Tranh Babui.