Quan cách mạng và bưởi Thanh Hoá

Babui

 

Quan cách mạng và bưởi Thanh Hoá. Tranh Babui.