Tự do cho Hoàng Đức Bình và phải bắt khẩn cấp đảng Ba Đình

Babui

 

Tự do cho Hoàng Đức Bình và phải bắt khẩn cấp đảng Ba Đình. Tranh Babui.