Category: Con Người & Sự Kiện

Thiên Minh – Vương Tâm Hình ảnh người dân trong các ấp chiến lược trong kế hoạch “Chiến tranh đặc biệt” dồn dân lập ấp của Đế quốc Mỹ những năm 60 của thế kỷ trước cũng được giăng đầy …

Một quán cà phê thiếu văn hóa bậc nhất tại Hà Nội Read More »

Ernest Kao – DCVOnline lược dịch Chín mươi ngày – chỉ cần 90 ngày, chương trình Đào tạo-Tìm-Chồng sẽ dạy những phụ nữ độc thân chinh phục một ông chồng.

Việt Vô Vi Có thể nói rằng, lỗi hệ thống khá lớn trong bộ máy nhà nước Việt Nam hiện nay là việc các nhân viên hành pháp luôn có ý muốn lấn sâu sang phần sân của bộ phận …

… Không đồng cân sức Read More »

Mẹ Nấm Gấu (Như Quỳnh) Từ quảng trường, ba anh em mình, Binh Nhì (Nguyễn Tiến Nam – DCVOnline) và anh Việt Vô Vi (Phạm Văn Hải – DCVOnline) lên taxi cùng 1 anh an ninh thường phục nữa, về …

Chuyện ở trong đồn Read More »

Trịnh Hữu Long Hôm nay nhân vụ Phương Uyên, nghĩ lại thấy Hồ Chí Minh thật tội nghiệp! Kẻ thì dùng mỹ từ tôn ông lên làm thánh, kẻ thì xúc phạm nặng nề và vẽ ông thành quỷ.

Ý Yên Bão nổi lên dzồi…bão nổi chứ lên dzồi…cờ mặt trận giải phóng phất phới bay tung chời…

Thomas Fuller — DCVOnline lược dịch “Tóm lại, Marx là một nhà tư tưởng lớn. Nhưng nếu chúng tôi không bao giờ có Marx thì tốt hơn.” – Nguyễn Phước Tương [Tương Lai].

Uyển Mai Lễ Vượt Qua (The Passover) là lễ của người Do Thái kỷ niệm ngày họ đã phá bỏ gông cùm nô lệ, vượt qua nỗi sợ hãi lên đường đi tìm tự do, trong một đêm mùa xuân.