Category: Đất Nước Con Người

Nhat Le Sự khác biệt giữa Hà Nội và Sài Gòn qua tranh vẽ của Nhat Le.

DCVOnline – Tin SMH DCVOnline – Nhân dịp cựu Thủ tướng Anh, bà Magaret Thatcher vừa qua đời, và cũng là một nhắc nhớ về một mốc lịch sử – Tháng Tư 1957 – và hệ quả, DCVOnline  đăng tải một bản …

Một hòn đảo cho người tị nạn cộng sản Read More »

Huỳnh Ngọc Chiến Đời sống văn hóa không phải được đánh giá qua những phong trào hay những câu khẩu hiệu khoa trương dán đầy từ trong hẻm ra ngoài phố, mà nó ẩn tàng trong sinh hoạt và ứng …

Tản mạn từ chuyện sát sinh Read More »

Trà Mi  “Trăm năm bia đá thì mòn,” [nhưng] ngàn năm bia mạng vẫn còn trơ trơ.

Huy Phương Tuần trước tôi vừa “nhập viện”. Nói cho cam, chẳng phải tôi xin vào Viện Mồ Côi làm gì vì đã quá già, cũng không phải vào Viện Hán Học xin thầy mấy chữ thánh hiền, vào Viện …

Rối bời chữ nghĩa Read More »