Category: OntheNet

Ao thả vịt: lại chánh phủ lưu vong

Nguyễn Quốc Khải Thành lập chính phủ lưu vong đã trở thành một trò hề đối với người Việt trong và ngoài nước. Ở đất nước tự do ai muốn làm gì thì làm, không ai cấm cản được. Nhưng

Posted in OntheNet, Quan Điểm, Thời Sự Việt Nam

Nếu chàng Trương Chi đẹp trai

Dương Hùng Cường Ấy đấy, cái ngày 30/04/1975 đã làm thay đổi cả một hệ thống tư tưởng, suy nghĩ, hành động của một giai cấp được đặt lên đỉnh cao trung kiên, thì dù ai muốn nói thế nào

Posted in Đất Nước Con Người, OntheNet

Làm thế nào để giết một thiên tài?

 Nguyễn Xuân Phước Ngày 23 tháng 3 năm 2013 vừa qua gia đình nhạc sĩ Phạm Duy ra  một thông báo cấm xử dụng tất cả những sáng tác, hình ảnh, nhạc, tên, thông tin cá nhân, tiếng hát, lời phát

Posted in OntheNet