Category: Tài Liệu

Đại Học | Số 33 năm thứ VI

Tạp chí Đại Học “Heidegger là một triết gia rất khó hiểu. Khó hiểu vì tư tưởng uyên thâm của ông đòi hỏi nơi một kỷ luật tư tưởng và nhiều cố gắng, để tránh thái độ dễ dãi, nếu

Posted in Tài Liệu

Đại Học | Số 32 năm thứ VI

Tạp chí Đại Học “Uống nước nhớ nguồn… Đi tìm nguồn gốc dân tộc, đó là bổn phận chung, bổn phận của mọi người, cũng như của tác giả bài nầy. Bổn phận đó là một việc hiếu đối với

Posted in Tài Liệu

Đại Học | Số 31 năm thứ VI

Viện Đại học Huế “Mặc dầu xức chống đối của cả một thế hệ còn nhiều thanh thế trước dư luận. Nguyễn Văn Vĩnh đã dám viết: “Nước Nam ta mai sau này, hay hay dở cũng ở chữ quốc

Posted in Tài Liệu

Đại Học | Số 6 năm thứ V

Viện Đại học Huế Trước đây năm năm, sau khi thành lập Viện Đại Học Huế, chúng tôi đã quyết định cho ra tờ Tạp Chí Đại Học. Người ta có thể cho rằng đặt cho tạp chí cái tên

Posted in Tài Liệu

Đại Học | Số 5 năm thứ V

Viện Đại học Huế Nhưng phương pháp viết sử của Lê Văn Hưu, dầu giản tiện, cũng có thể đem đến nhiều sai lầm. Trước hết, dầu ông đã đọc, kể từ thời Triệu Đà, nghĩa là từ đời Nhị

Posted in Tài Liệu

Đại Học | Số 4 năm thứ V

Viện Đại học Huế Ở Việt Nam ta, người ta đã viết cùn bút về vấn đề truyền thống. Vấn đề có vẻ quan trọng thực sự đối với ai không muốn bị liệt vào số những kẻ vong bản.

Posted in Tài Liệu

Đại Học | Số 3 năm thứ V

Viện Đại học Huế Trong bài này, chúng tôi muốn tìm hiểu hiện tượng nói tiếng tây. Cũng là nói, nhưng là người Việt nói tiếng tây. Đây chỉ là một khía cạnh đặc biệt của hiện tượng ăn nói.

Posted in Tài Liệu

Đại Học | Số 2 năm thứ V

Viện Đại học Huế …năm 1819, Vua Gia Long đổi tên Tây Sơn ra An Tây, (1) ngụ ý rằng chính vua đã dẹp yên được nạn chiến tranh dằng dẳng kéo dài gần 30 năm giữa hai họ Nguyễn,

Posted in Tài Liệu

Hiến pháp Đệ nhất Cộng hoà Việt Nam

Quốc hội Lập Hiến VNCH Ý thức rằng nước ta ở trên con đường giao thông và di dân quốc tế, dân tộc ta sẵn sàng tiếp nhận các trào lưu tư tưởng tiến bộ để hoàn thành sứ mạng

Posted in Tài Liệu

Đại Học | Số 1 năm thứ V

Viện Đại học Huế “Không phải là có một Hiến pháp dân chủ là đương nhiên một nước trở nên dân chủ. Dân chủ hay không là còn do nơi ý chí của người dân nước ấy!” – Tổng thống

Posted in Tài Liệu

Con sáo của em tôi

Duyên Anh Trời cuối tháng chạp mưa phùn rả rích. Gió bấc thổi vù vù. Rét thấu xương. Anh em tôi co ro trong ổ rơm, lồng sáo đặt bên cạnh. Mẹ tôi lại sốt từ hôm ông Táo lên

Posted in Tác Phẩm & Tác Giả, Tài Liệu

Đại Học | Số 17

Viện Đại học Huế “Tại sao Hướng Đạo được kết quả trong nhiều tổ chức khi nhiều tổ chức khác thất bại, hoạc không thành công sâu rộng như thế? Tại sao Hướng Ddajoddax trở thanh một hiện tượng của thế

Posted in Tài Liệu

Chí Phèo

Nam Cao Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời, có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: Đời là

Posted in Tác Phẩm & Tác Giả, Tài Liệu

Đại Học | Số 16

Viện Đại học Huế “Khi bàn về nghĩa xưa Giao Chỉ, điều trước tiên chúng ta nên lưu ý, là cái tên Tượng Quận. Trong đoạn trên chúng ta đã vạch rõ Tượng Quận gồm có Tam giác chau Bắc Việt

Posted in Tài Liệu

Việt Nam: Danh sách 84 tù nhân lương tâm

Tổ chức Ân xá Quốc tế | Amnesty International 12 Tháng 7, 2016, Tổ chức ân Xá Quốc tế công bố danh sách 84 người tù lương tâm đang bị chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam giam

Posted in Tài Liệu