Category: Tài Liệu

Tạp chí Đại Học “Cách mệnh là thay đổi vận mệnh. Muốn thay đổi vận mệnh của dân tộc, phải đảo chính, phải đánh đỏ cái chính thể đã làm cho vận mệnh của mình đen tối. Đó là lẽ …

Tạp chí Đại Học | Số 35-36, Năm thứ VI Read More »

Trần Giao Thủy Tập ảnh lịch sử của Jacques-Philippe Potteau, tuy không nhiều và vẫn còn khuyết điểm, đã giúp cho người đọc hình dung được một cách chân thực hơn về nhân dạng, ngoại hình và cách phục sức …

Đoàn sứ giả Việt Nam tại Paris năm 1863 Read More »

Tạp chí Đại Học “Sơn hà Việt Nam, không phải đã tự ngàn xưa do người Việt Nam chiếm cứ. Không nói những vùng đất của Chiêm Thành, Chân Lạp mà cha ông chúng ta mới giành giật lấy để …

Tạp chí Đại Học | Số 34, Năm thứ VI Read More »

Tạp chí Đại Học “Heidegger là một triết gia rất khó hiểu. Khó hiểu vì tư tưởng uyên thâm của ông đòi hỏi nơi một kỷ luật tư tưởng và nhiều cố gắng, để tránh thái độ dễ dãi, nếu …

Đại Học | Số 33 năm thứ VI Read More »

Tạp chí Đại Học “Uống nước nhớ nguồn… Đi tìm nguồn gốc dân tộc, đó là bổn phận chung, bổn phận của mọi người, cũng như của tác giả bài nầy. Bổn phận đó là một việc hiếu đối với …

Đại Học | Số 32 năm thứ VI Read More »

Viện Đại học Huế “Mặc dầu xức chống đối của cả một thế hệ còn nhiều thanh thế trước dư luận. Nguyễn Văn Vĩnh đã dám viết: “Nước Nam ta mai sau này, hay hay dở cũng ở chữ quốc …

Đại Học | Số 31 năm thứ VI Read More »

Viện Đại học Huế Trước đây năm năm, sau khi thành lập Viện Đại Học Huế, chúng tôi đã quyết định cho ra tờ Tạp Chí Đại Học. Người ta có thể cho rằng đặt cho tạp chí cái tên …

Đại Học | Số 6 năm thứ V Read More »

Viện Đại học Huế Nhưng phương pháp viết sử của Lê Văn Hưu, dầu giản tiện, cũng có thể đem đến nhiều sai lầm. Trước hết, dầu ông đã đọc, kể từ thời Triệu Đà, nghĩa là từ đời Nhị …

Đại Học | Số 5 năm thứ V Read More »

Viện Đại học Huế Ở Việt Nam ta, người ta đã viết cùn bút về vấn đề truyền thống. Vấn đề có vẻ quan trọng thực sự đối với ai không muốn bị liệt vào số những kẻ vong bản. …

Đại Học | Số 4 năm thứ V Read More »

Viện Đại học Huế Trong bài này, chúng tôi muốn tìm hiểu hiện tượng nói tiếng tây. Cũng là nói, nhưng là người Việt nói tiếng tây. Đây chỉ là một khía cạnh đặc biệt của hiện tượng ăn nói. …

Đại Học | Số 3 năm thứ V Read More »

Viện Đại học Huế …năm 1819, Vua Gia Long đổi tên Tây Sơn ra An Tây, (1) ngụ ý rằng chính vua đã dẹp yên được nạn chiến tranh dằng dẳng kéo dài gần 30 năm giữa hai họ Nguyễn, …

Đại Học | Số 2 năm thứ V Read More »

Quốc hội Lập Hiến VNCH Ý thức rằng nước ta ở trên con đường giao thông và di dân quốc tế, dân tộc ta sẵn sàng tiếp nhận các trào lưu tư tưởng tiến bộ để hoàn thành sứ mạng …

Hiến pháp Đệ nhất Cộng hoà Việt Nam Read More »

Viện Đại học Huế “Không phải là có một Hiến pháp dân chủ là đương nhiên một nước trở nên dân chủ. Dân chủ hay không là còn do nơi ý chí của người dân nước ấy!” – Tổng thống …

Đại Học | Số 1 năm thứ V Read More »

Duyên Anh Trời cuối tháng chạp mưa phùn rả rích. Gió bấc thổi vù vù. Rét thấu xương. Anh em tôi co ro trong ổ rơm, lồng sáo đặt bên cạnh. Mẹ tôi lại sốt từ hôm ông Táo lên …

Con sáo của em tôi Read More »

Viện Đại học Huế “Tại sao Hướng Đạo được kết quả trong nhiều tổ chức khi nhiều tổ chức khác thất bại, hoạc không thành công sâu rộng như thế? Tại sao Hướng Ddajoddax trở thanh một hiện tượng của thế …

Đại Học | Số 17 Read More »