Category: Tài Liệu

Viện Đại học Huế “Tại sao Hướng Đạo được kết quả trong nhiều tổ chức khi nhiều tổ chức khác thất bại, hoạc không thành công sâu rộng như thế? Tại sao Hướng Ddajoddax trở thanh một hiện tượng của thế …

Đại Học | Số 17 Read More »

Nam Cao Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời, có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: Đời là …

Chí Phèo Read More »

Viện Đại học Huế “Khi bàn về nghĩa xưa Giao Chỉ, điều trước tiên chúng ta nên lưu ý, là cái tên Tượng Quận. Trong đoạn trên chúng ta đã vạch rõ Tượng Quận gồm có Tam giác chau Bắc Việt …

Đại Học | Số 16 Read More »

Tổ chức Ân xá Quốc tế | Amnesty International 12 Tháng 7, 2016, Tổ chức ân Xá Quốc tế công bố danh sách 84 người tù lương tâm đang bị chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam giam …

Việt Nam: Danh sách 84 tù nhân lương tâm Read More »

Tổ chức Ân xá Quốc tế | Amnesty International Báo cáo của Amnesty International về sự tra tấn và ngược đãi tù nhân lương tâm tại Việt Nam

Viện Đại học Huế “Bạn hỏi tôi cái gì trong Nho giáo còn giá trị, còn hợp thời? Tôi cho rằng đó là đạo Trung dung. Tôi nghĩ rằng các lễ nghi, thể chế, thói tục, phương thức phải cùng với thời …

Đại Học | Số 15 Read More »

Viện Đại học Huế Daru nhìn trời, nhìn cao nguyên, và xa xa, những giải đât mờ chạy dài đến tận biển. Giữa cảnh vật mênh mông mà Daru yêu quí vô ngần, ông cảm thấy mình bơ vơ cô …

Đại Học | Số 14 Read More »

Viện Đại học Huế “Đại học thường vẫn dược mệnh danh là thành trì của trí tuệ của những nghiên cứu không vụ lợi của những lý tưởng cao đẹp của lòng say mê phụng sự vì đay là nơi …

Đại học | Số 13 Read More »

Viện Đại học Huế “Người đẹp vẫn thường hay chết yểu, Thi nhân đầu bạc sớm hơn ai.” – J. Leiba

Viện Đại học Huế “Sở dĩ Gia Long đã thống nhất được toàn cõi nước nhà từ Cà Mau tới Ait Bắc, đó là vì có những nguyên nhân gần như thiên tài của Gia Long, sự trợ giúp đắc …

Đại học | Số 11 Read More »

Viện Đại học Huế Ngày 2 tháng 11 năm 1840 (tháng mười năm Minh-Mệnh thứ 20) một sứ bộ Việt Nam đi trên tầu “L’Alexanfre” cập bến Locmarvaquer gần Vannes đặt chân lến đất nước Pháp […] “vua Thánh -Tổ …

Đại học | Số 10 Read More »

Viện Đại học Huế Nhà làm văn hoá là người viết ra những điều mình muốn nói, mà nói là phát giác, bầy tỏ một lập trường bao hàm một dự định thay đổi, nên lời nói là chính trị, hay đúng hơn ảnh hưởng vào …

Đại Học | Số 9 Read More »

Viện Đại học Huế Vào lúc chúng tôi khởi sự cuộc tìm kiếm, văn minh Việt Nam còn được người ta xem như là một hình thức địa phương của văn minh Trung Quốc. Tuy nhiên những công việc quật phá cổ học đã …

Đại Học | Số 8 Read More »

Viện Đại học Huế Những nơi vẫn được coi là khung cảnh lý tưởng của suy tư độc lập, tinh thần tìm kiếm vô tư như Đại học ngày nay ở nhiều chỗ cũng bị đe doạ, bị chính trị hoá. – Đại học

Viện Đại học Huế Ngôn ngữ gồm tất cả tiếng nói của một dân tộc. Mỗi tiếng lẻ dùng trong ngôn ngữ, chúng tôi gọi là từ. Vì sao chúng tôi gọi tiếng lẻ dùng trong ngôn ngữ là từ? – Trương …

Đại Học | Số 4&5 (b) Read More »