Nguyễn Cung Thông Họa phẩm bên dưới cho thấy hình ảnh các sứ giả của Hiếu-Ức-Quốc – dịch âm Hán Việt/HV trực tiếp từ chữ Trung Hoa/TH bên góc phải – rất đáng chú ý từ nhiều phương diện. Please …

Tản mạn về bức vẽ ‘Hiếu-Ức-Quốc’ (phần 1) Read more »