2 Comments on “Tranh tặng Phuơng Uyên và Nguyên Kha

 1. Món quà mà ông BaBui vẽ tặng Phương Uyên và Nguyên Kha rất ý nghĩa!!

  Nhìn hướng gió của lá cờ tung bay, em đoán hướng mà toàn thân cây sẽ nghiêng đổ…

  “Việc tôi làm thì tôi chịu xin nhà cầm quyền đừng làm khó dễ mẹ hay gia đình của chúng tôi. Chúng tôi làm để thức tỉnh mọi người trước hiểm họa Trung Quốc xâm lược đất nước và cuối cùng là chúng tôi làm xuất phát từ cái tấm lòng yêu nước nhằm chống cái xấu để làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp tươi sáng hơn”. PU

  Còn lời nào chơn thật và tha thiết hơn của một nữ tú đất Việt??

 2. Lưu ý các bạn đọc Trần Nguyễn Lê, Truong Ban, Vũ Thế Phan, Lâm Chí Thanh, và những bạn đọc đã quen thuộc. Để góp ý kiến trong diễn đàn các bạn cần làm 2 việc đầu tiên là:

  1. Ghi danh với Disqus bằng email thật;
  2. Xác nhận email khi Disqus gởi thư về sau khi ghi danh (Dĩ nhiên không
  ai có thể xác nhận được email giả;)
  3. Sau khi đã ghi danh và các nhận email, ý kiến của các bạn sẽ hiển
  thị ở diễn đàn nếu không kèm theo links (URLs).
  4. Muốn kèm links trong phần góp ý bạn đọc cần thay đổi format, [:] và [.] thay bằng [;] hay những dấu khác không phải là [:] và [.]

  Xem thông tin ở đây:

  1. Diễn đàn DCVOnline — Điều lệ sinh hoạt và Disqus
  2. Hệ thống góp ý kiến tại DCVOnline

  trong mục Thư tòa soạn.

  DCVMods